Bokeh-purple.png

PATIENTVERSIONER AV DE KLINISKA RIKTLINJERNA FÖR EB

Hud- och sårvård

1/6

En guide för vuxna med EB och deras vårdare

Vem är guiden till för?

Den här guiden är avsedd för vuxna (16+ år) som lever med någon av följande typer av EB (och deras vårdare):

 • EB simplex (EBS)

 • dystrofisk EB (DEB)

 • junktional EB (JEB)

 • Kindlers EB (KEB) - tidigare kallat Kindlers syndrom

 • förvärvad EB - autoimmun, ej ärftlig*

*När de kliniska riktlinjerna togs fram fanns ingen evidens på denna EB-grupp. Men man utgår ifrån att de behöver samma stöd som andra personer med EB.

Vad handlar guiden om?

I den här guiden tar vi upp följande ämnen:

 • grunderna i sårvård

 • hantering av infektioner

 • faktorer som påverkar sårläkningen

 • klåda

 • skivepitelcancer (SCC)

Back button_purple.png

Back to EB patient guides

Am Heumarkt 27/1 | 1030 Vienna | Austria

 • Email

DEBRA International is a Charity registered in Austria (ZVR 932762489)

© 2020 DEBRA International. All rights reserved.